You have not setup your slideshow yet. Start by creating some Slides.
07 Mar

Kort termijn en lang termijn trading strategieën

Kort termijn en lang termijn trading strategieën – een overzicht

Vaak wordt beweerd, dat de handel met binaire opties snel tot een succes kan leiden. Ook als dat wel waar is, is daarmee niet gezegd, dat binaire opties ook op lange termijn kunnen worden gehandeld. Beide strategieën hebben hun voor- en nadelen. Verder kan het zijn, dat voor een trader maar een van de beide strategieën zinvol is.

Dat is het doel van dit tekst: Zowel voor duidelijkheid over strategieën zorgen, als hun voor- en nadelen te noemen, om trader een gegronde basis voor het besluit voor of tegen een van de strategieën mogelijk te maken.

Veel handelsmogelijkheden

Bij beide strategieën wordt normaal gesproken met Call/Put opties gehandeld. Derhalve ligt de focus op stijgende ofwel dalende koersen bij de Call/Put opties. De bekoring bij trades op korte termijn zijn de hoge opbrengst, welke binnen enkel minuten of zelfs maar 60 seconden kunnen gegenereerd worden. Strategieën op korte termijn is geen gokken, maar zij worden normaal gesproken bij volitale activa toegepast. Dat maakt het voor de trader moeilijk, om een juiste beslissing te maken. Maar er zijn enkel tippen, met welke de kansen op een succesrijk trade kunnen verhogen worden. De eerste tip betreft de mogelijke trend van een basiswaarde. De uitspraakt “de trend is jouw vriend” is hierbij de kern van de strategie. Want het is statistisch gezien waarschijnlijker, dat een trend voortgaat.

De trader moet in staat zijn, om een trend te erkennen. Daarvoor zijn vaardigheiden nodig, om charts te kunnen analyseren. Veel broker bieden de mogelijkheid aan, om charts in te zien, maar het kan zijn, dat deze maar een beperkt anataal aan aanvullende informatie bieden. Daarom moeten trader op verdere informatiekanalen naar aanvullende informatie zoeken.

Denkt een trader een trend te hebben geïdentificeerd, moet vervolgens een trendkanaal getekend worden. Een trendkanaal bestaat uit de trendlijn en een parallelle lijn. Toont een trend stijgende koersen, bestaat een goede kans op een succesrijke trade, als de koers zich in het onderste vlak van de trendkanaal bevindt. Verder kunnen zijwaartse uitbreken van de koers goede ingangsmomenten weergeven. Bij deze strategie moet geen intuïtieve beslissing worden gemaakt, echter moet de situatie in detail geanalyseerd worden.

Niet te snel te veel kapitaal inzetten

De kort termijn handel strategie is goed geschikt voor ervaren trader, welke een goede besluitvaardigheid hebben. Want deze strategie biedt veel handelsmogelijkheden. Ook trader, die maar over een klein kapitaal beschikken, kunnen van deze strategie profiteren. Zo biedt de broker optie24 een trade voor maar vijf Euro aan. Plaatst de trader een optie succesrijk, kan de opbrengst tot 85% bedragen. Sommige broker bieden ook de mogelijkheid het ingezet vermogen tot 15% te beveiligen.

Daarbij wordt in het geval van verliez tot 15% van het ingezet kapitaal terugbetaald. Bovendien is deze strategie voor trader geschikt, welke een uitgebreid kennis over politiek en economie hebben. Verder moeten trader weten, wanneer er feestdagen zijn en rustige handelsmomenten bestaan, zoals bij voorbeeld in het middaguur. Het moet voor volatile markten worden gekozen, op welke bijvoorbeeld grondstoffen worden gehandeld. Deze markten zijn speculatief en bieden uitbreken van koersen op korte termijn. De kansen bij deze strategie zijn de hoge opbrengsten en vele handelsmomenten. De risico’s van deze strategie zijn, dat een trader te gretig kan worden en binnen korte tijd een groot deel van zijn kapitaal verliest. Daarom is een permanent Moneymanagement belangrijk.
Daarbij gaat het om de vraag, hoe veel een trader per trade gaat inzetten. Een vuistregel is, dat een trade maar maximaal 5% van het gehele kapitaal mag uitmaken. Verder moet erop worden gelet, dat een trader informatie van de broker vaak met tijdsvertraging verwerkt.

Vaardigheid van Chartanalyse is onafhankelijk van de strategie van belang

Zoals al gezegd, kunnen binaire opties ook op lange termijn worden gehandeld. Een strategie op lange termijn heeft normaal gesproken een lange looptijd van meerderde dagen tot maanden. Daarvoor zijn indices en aandelen eerder geschikt dan grondstoffen. Want aandelen en indices zijn over het algemeen gestage activa. Ook bij deze strategie zijn de vaardigheden van Chartanalyse belangrijke factoren, welke een mogelijke trade kunnen bepalen. Deze strategie is eerder geschikt voor onervaren trader. Want op die manier worden trader geduldiger en krijgen een gevoel voor de handel met binaire opties. Een verdere eigenschap van deze strategie is, dat de trader minder handelsmogelijkheden heeft, wat een kans is voor trader die wenig tijd hebben omdat ze een andere baan hebben.

Niettemin eist deze strategie ook gegrond kennis over publicaties van bijvoorbeeld de balansen van een onderneming, maar ook kennis over economische en politiesche verbanden en berichtgeving van de pers. Ook het Moneymanagement mag bij deze strategie niet worden veronachtzaamd. De vuistregel, welke al bij de korte termijn strategie werd genoemd, geld ook voor strategieën op lange termijn. Trader moeten maximaal 5% van het hele kapitaal per trade inzetten en op lange termijn een inzet van maar 1 tot 3 procent van het hele kapitaal inplannen.

02 Mar

Handel met binaire opties gelijk aan gokken

Is de handel met binaire opties gelijk aan gokken?

De handel met binaire opties heeft zich inmiddels geëtableerd en veel trader proberen geld uit de handel met binaire opties te halen. Als een trader een keer onder vrienden over de handel met binaire opties bericht, worden eerder over de succesrijke trades bericht. Omdat de opbrengsten normaal gesproken tot 85% bedragen, vermoeden onervaren personen gokken achter de handel met binaire opties. Deze indruk treed vooral bij zogenoemde High-Yield opties op. Bij deze opties laten zich opbrengsten tot 350% genereren. Ofschoon deze opties met moeilijke voorwarden zijn verbonden en dus ook minder vaak succesrijk worden geplaatst, evalueren niet ervaren personen binaire opties als gokken. Maar wat betekent gokken?

Een bekende Makelaar: Optie24.nl

Een bekende Makelaar: Optie24.nl

Aan het toeval overgelaten

Gokken is daardoor geclassificeerd, dat de uitgang bij bijvoorbeeld het roulette aan het toeval is overgelaten. Het risico is bij het gokken niet te beïnvloeden, zodat er ook de uitkomst niet kan worden beïnvloed. Maar desondanks wordt vooral het voorbeeld van roulette genomen, om te rechtvaardigen, waarom de handel met binaire opties gokken zou moeten zijn. Dat heeft daarmee te maken, dat bij binaire opties of succesrijk of onsuccesrijk worden ingekocht. Bij het roulette spelen wordt normaal gesproken op de kleuren zwart of rood gewed. Bijgevolg bestaat een kans om te winnen bij 50:50. Maar dat is niet juist, omdat er nog de nul bestaat, zodat de bank op lange termijn altijd wint. Ook als roulette spelers tussentijdig veel winnen. In het eind is de bank altijd de winnaar. De hoge winst van sommige spelers dient daarvoor, dat de spelers blijven gokken. Daarom is het vergelijk tussen het handel met binaire opties en roulette spelen niet juist. Want een trader kan het risico, dat zonder twijfel bestaat, wel beïnvloeden. Daarvoor bestaan verschillende middelen.

Welk indruk maakt de website?

Trader moeten niet vanuit een goed gevoel handelen. Dat kan wel een keer tot succes leiden, maar er zijn betere methodes. Want een trader moet maar met binaire opties handelen, als hij of zij genoeg informatie heeft, die ook van hoge kwaliteit is. Om te verifiëren of de informatie kwalitatief is, moeten trader op verschillende kenmerken letten. Bijzonder moet de website worden bekeken. Zijn er fouten te vinden? Hoe is de website opgebouwd? Zijn er overall blinkende advertenties?

Als de een of andere vraag met ja kan worden beantwoord, kan een trader ervan uitgaan, dat de kwaliteit van de informatie kritisch is te bekijken. Een verdere mogelijkheid, om de informatie te evalueren, is het korte bekijken van de website. Onderzoekers hebben geconstateerd, dat de kwaliteit van een website snel en onbewust wordt geëvalueerd. Daarom kunnen trader zich bij zulke vraagstukken op hun intuïtie verlaten.

Risico door “hedgen” minimeren

Een verdere manier, om het risico te minimeren is het zogenoemde “hedgen”. Bij de conservatieve variant worden mogelijke verliezen door een optie beveiligd. Zo kan een trader, wie een Call-Optie koopt op een andere platform een Put-Optie van hetzelfde basiswaarde kopen. Zo kan hij of zij zich voor verliezen beschermen, als niet alle twee opties met een succes worden afgesloten. Bovendien kan de trader bij sommige broker een bescherming van de inzet maken. Dat betekent, dat bij een mogelijke verlies tot 15% van het geboden kapitaal terug kan worden gekregen. Maar niet vele broker bieden deze optie aan.

Misvattingen en frustratie zijn de reden voor verkerde beweringen

Het kan worden geconcludeerd, dat de handel met binaire opties niet als gokken moet worden beschouwd. Want bij het gokken hangt de uitkomst af van het toeval en ook het risico is niet door de speler te beïnvloeden. Bij de handel met binaire opties is dat wel het geval, dat een trader bewust het risico kan minimeren. Verder heeft het daarmee te maken, dat er niet op gevoel gebaseerd wordt gehandeld. Dat is een aspect, die met gezonde verstand te erkennen moet zijn. Maar desondanks blijven geruchten bestaan, dat de handel met binaire opties gelijk is aan gokken. Maar dat heeft vaak met misvattingen en frustratie van trader te maken, die zonder na te denken gewoon is begonnen met handelen, zonder de algemene voorwaarden te begrijpen en te lezen. Verder leiden de hogen opbrengsten van de High-Yield-opties tot de misvatting bij mensen, die geen kennis van de handel met binaire opties hebben, en het dus als gokken categoriseren. En dat is niet de waarheid, zoals deze tekst heeft geprobeerd te verklaren.

27 Feb

Verklaart de financiële markt en de voorraden

24 Feb

De Pinocchio binaire opties strategie

De Pinocchio binaire opties strategie voor de handel in Call en Put opties

Trading met de Pinocchio patroon

In tegenstelling tot andere binaire opties strategieën kan de Pinocchio patroon (Pin bar) strategie makkelijk worden gebruikt zonder enige specifieke professionele vaardigheden en kennis van fundamentele analyse. Het is geschikt voor grondstoffen futures en aandelen, alsook voor de handel in Forex valutaparen.

De Pinocchio strategie voor binaire opties kan met verschillende soorten grafieken worden gebruikt. Wie de voorkeur geeft aan bars (barcharts) moet naar een model zoeken met drie bars. Wie liever de Japanse kaarsen heeft, moet naar een model zoeken met drie kaarsen.

Hoe identificeer je de Pinocchio patroon?

Niet alleen een lange Neus: Pinocchio

Niet alleen een lange Neus: Pinocchio

Het einde van de bar aan de linkerkant, moet plaatsvinden bij de opening van de bar in het midden, zodat de middelste bar gesloten zal zijn bij de opening van de rechter bar. Bovendien moet de bar in het midden voldoende lange schaduw hebben, die veel uitstrekt voorbij de rechter en linker bars.

Om te begrijpen hoe je de strategie kan gebruiken, is het noodzakelijk om de Pinocchio patroon, die in het midden is gelegen, te begrijpen en hoe het eruit moet zien. Er moet vooral worden opgelet dat de Pinocchio patroon een kenmerkende lange schaduw heeft.

In de handelsliteratuur, wordt deze schaduw soms “spike” genoemd (piek – wanneer een bar of kaars veel hoger of lager zijn dan bars/kaarsen in de buurt). De piek of schaduw moet lang genoeg zijn en tegelijkertijd in de tegenovergestelde richting gericht van de actuele beweging. Het is belangrijk om op te merken dat hoe langer de piek is, hoe waarschijnlijker de strategie zal werken.

Aan de linkerzijde van het patroon moet het linkeroog van Pinocchio zich bevinden. De neus en de ogen moeten op een speciale manier gecombineerd zijn. Een ideale patroon kan worden herkend als de piek veel verder dan de vorige bar of kaars gaat en het lichaam niet.

In sommige gevallen kan de body, het lichaam van de hamer (kandelaar model) of Pinocchio patroon, verder uitgebreid zijn dan de vorige. Maar voor een zo duidelijk mogelijk signaal, is het beter om op de ideale Pinocchio patroon te wachten.
Er is nog een belangrijk punt.
De piek van de hamer moet de lengte van zijn lichaam meerdere malen overschrijden.

Hoe te handelen met de Pinocchio patroon?

Eindelijk, nu we besproken hebben hoe de Pinocchio patroon eruit ziet, kun je direct naar de aanbevelingen inzake de opening van handelsposities. De aankoop van de binaire optie vindt plaats wanneer de laatste kaars uit de combinatie ons aanweizingen geeft.
Als het gaat om een situatie met een stijgende trend, moet het lichaam van de derde bar verder reiken dan het lichaam van de tweede. Alleen dan kunnen we zeggen dat het patroon wordt bevestigd.
In deze situatie kun je een CALL binaire optie kopen.

Als de trend naar beneden beweegt, moet de bear bar aan de rechterkant van de Pinocchio patroon dwars door het lichaam van de kaars van boven naar beneden steken.

Dit geeft aan dat een dalende trend op de markt zal volgen en je kan een PUT optie kopen.

24 Feb

Met veel geld in aandelen beleggen, zinvol?

Aandelen No Comments by Fernando

23 Feb

De handel op de beurs met digitale opties

23 Feb

Handel aandelen op de beurs

Aandelen No Comments by Fernando